'bout you
Význam sviečok na adventnom venci
Cestovanie a kultúra,  O tebe pre teba

Adventné obdobie. Význam sviečok na adventnom venci

Advent je obdobie plné očakávania a prípravy na najväčší kresťanský sviatok, Vianoce. Trvá štyri týždne pred Štedrým dňom a každý z týchto týždňov je symbolizovaný jednou sviečkou zapálenou na adventnom venci. V pravoslávnej tradícii, ktorá sa v mnohých cirkvách praktizuje, je zvykom, že sviečky na adventnom venci zapaľujú členovia rodiny. Každý adventný týždeň je spojený s konkrétnou postavou, ktorá má tú česť zapáliť danú sviečku. Poznáte význam sviečok na adventnom venci, ktoré nám poskytujú svetlo na ceste k vianočnej noci? Akej majú byť farby sviečky a kto ich v akom poradí zapaľuje?

Histótria adventného venca

História adventného venca sa začala písať v roku 1838, keď evanjelický farár Johann Henrich Wichern z Hamburgu vyrobil prvý adventný veniec z ihličnatých halúzok, pre deti zo sirotinca „Drsný dom“ – tu nachádzali útočisko opustené deti. Ako ich opatrovník, chcel ukončiť ich neustále otázky o tom, kedy prídu Vianoce. Vyrobil drevený veniec s 24 sviečkami. Tenké sviečky predstavovali všedné dni a 4 hrubšie symbolizovali štyri adventné nedele.

Iné zdroje hovoria, že tradíciu adventného venca poznali už predkresťanské germánske národy, ktoré touto formou rituálu volali teplejšiu jar. V škandinávskych krajinách sa ľudia modlili pri sviečkach rozmiestnených v kruhu, aby privolali boha svetla a predĺžili dni.

Pravdepodobne v stredoveku kresťania prispôsobili tradíciu adventného venca a stal sa symbolom prípravy na Vianoce. Jeho výzor sa postupne zjednodušoval, až zostali len štyri sviečky, zvyčajne fialové alebo tmavomodré, odrážajúce liturgickú farbu adventu. Tretia sviečka v poradí by mala byť ružová a symbolizuje priateľstvo.

Symbolika adventu

  • Kruhový veniec znamená celistvosť, spojenie
  • Vetvičky z ihličnatých stromov symbolizujú život
  • Farba adventu je fialová podľa chrámového rúcha kňaza
  • Tretia sviečka v poradí by mala byť ružová a symbolizuje priateľstvo

1. sviečka – NÁDEJ

Prvá sviečka, ktorá sa zapáli na adventnom venci, symbolizuje nádej. Je to očakávanie a túžba po príchode Spasiteľa. Osvetľuje cestu k očakávaným radostiam, pripomína nám prítomnosť nádeje v našich srdciach aj v temných časoch. Prvú sviečku zapaľuje najmladší člen rodiny na prvú, železnú nedeľu – tento rok 03.12.2023.

2. sviečka – MIER

Druhá sviečka, nazývaná aj betlehemskou, ktorá sa pridáva k prvej na bronzovú nedeľu – tento rok 10.12.2023, symbolizuje mier. Druhú sviečku by malo zapáliť najstaršie dieťa rodiny. Symbolizuje pokoj, ktorý prináša príchod Krista. Je to čas na zastavenie sa, premýšľanie a odpúšťanie. Druhú sviečku by malo zapáliť najstaršie dieťa rodiny.

3. sviečka – PRIATEĽSTVO

Tretia sviečka na adventnom venci sa zapaľuje na striebornú nedeľu a symbolizuje priateľstvo, táto ako jediná z venca by mala byť ružová. Tradícia hovorí, že ju má zapáliť matka rodiny.

4. sviečka – LÁSKA

Druhú sviečku zapaľuje ten, otec, ktorý je považovaný za nositeľa lásky v rodine a spája všetky piliere v jeden. Posledná sviečka sa zapaľuje na zlatú nedeľu, tento rok 24.12.2023.

Adventný čas nám ponúka príležitosť na hlboké premýšľanie, očakávanie a prípravu na príchod Vianoc. Význam sviečok na adventnom venci nám pripomína dôležité hodnoty nielen kresťanskej viery. Inšpiruje nás k živému prežívaniu priateľstiev, lásky, nádeje a pokoja nielen počas tohto obdobia, ale aj počas celého roka. Nech nám zapálené sviečky na adventnom venci poskytnú svetlo v našich srdciach a usmerňujú nás k pravému významu Vianoc.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *